Tümöral Lezyon Nedir

Tümöral Lezyon Nedir

Tümöral Lezyon Nedir, kemik tümörleri ve tümöral lezyonlar, tanı ve tedavi güçlüğü ile karşılaşılan bir durumdur. Anatomik yerleşimleri ve kökenleri belirgin farklılıklar gösterir. Kas ve iskelet sisteminde herhangi bir bölgeye yerleşip kemik, kıkırdak, fibröz doku, kemik iliği, lenfoid doku, sinir ve kan damarları olmak üzere herhangi bir dokudan köken alabilir ve hemen hemen her yaşta görülebilir.

Tümöral lezyon tanı, tedavi ve şikayetleri nelerdir?

Tümöral lezyonlar, normal dokulara zarar vererek dayanılmaz ağrı, şişlik, ciddi sakatlık, patolojik kırık gibi şikayetlere yol açar ve normal dokularda bir takım ekiler oluşturup sessizce kalabilme özelliğine sahiptir. Normal seyrine bırakıldığı zaman bazı tümöral lezyonlar kendi kendine iyileşirken bazıları ise yoğun tedaviye rağmen çok hızlı bir şekilde yayılarak ölümle sonuçlanmaktadır. İyi ve kötü huylu tümörler ve tümöral lezyonlar, klinik ve radyolojik bulgular gösterebilmektedir.

Kemikte oluşan tümöral lezyonlar değerlendirilir iken, tüm kemik lezyonlarını ayırıcı tanı koymak yerine hastanın ve lezyonun özelliğine göre, bir kaç seçeneğe indirmek tanı ve tedavi için daha yararlı olur. Tümöral lezyonları değerlendirmede karşılaşılan en belirgin sorun, hangi lezyonların takip edilebileceği hangi lezyonlarda daha ileri tetkik ve biyopsi yapılacağının belirlenmesidir. Biyopsi olmadan bu lezyonların nasıl ayırt edileceğinin bilinmesi gerekir.

Hastanın hikayesi dinlenilerek ve tam bir fizik muayene yapılarak, radyografiler detaylı bir şekilde incelenerek değerlendirilme yapılır. Hastanın yaşı, tümöral lezyonun kemikteki yerleşim yeri lezyonun sayısı ve lezyonun radyografik görünümü büyük önem arz eder. Pek çok tümöral lezyonun görüldüğü belli yaş aralıkları vardır. Eozinofilik granülom ve miyenom birbirine çok fazla benzeyen radtografik bulgular vermesine rağmen eozinofilik granülom genelde 5 yaşın altında görülürken miyenom 30 ve üstü yaş gruplarında görülmektedir.

Hayatın ilk sekiz yaşını kapsayan dönemde görülen tümöral lezyonlar, eozinofilik garnülom ve metastatik Wilm's tümörüdür. 8 yaştan fizislerin kapandığı döneme kadar basit ve anevrizmal kemik kisti, nonossifying fibrom, osteomiyelit, osteosarkom, Ewing sarkomu, enkondrom, kondroblastom ve kondromiksoid fibrom sok görülür. Fizislerin kapandığı geç ergenlik döneminden 40 yaşa kadar, dev hücreli tümör, Ewing sarkomu, osteosarkom, 40 yaş ve sonrası grupta ise, metastatik kemik lezyonları ve miyelom görülür.

Tümöral lezyonların tespit şekli, lezyonun tespiti lezyonun karakterini belirlemek için önemlidir. Sıklıkla başka nedenler için çekilen grafilerde tesadüfen tespit edilir. Bu lezyonların aktif olma olasılığı düşük olup sadece takip gerektirebilir. Kırık ile başvuran kemik lezyonları da bu gruba dahil olup takip gerektirir. Önce kırığın tedavisi yapılır, sonra lezyon takip edilir. Bazı hastalarda ise kırık iyileşmeden biyopsi yapılabilmektedir. Eğer bir tümöral lezyona bağlı patolojik kırık fark edilmezse hastanın hayatına mal olabilir.

Tümöral lezyon nedir, belirgin sınırları olan, ve sürekli periost reaksiyonu ile sınırlandırılan lezyonlar genelde yavaş büyüme eğilimi gösteren iyi huylu lezyonlardır. Sürekli ve belirgin sınırları olmayan tip periost reaksiyonu ile sınırlanmış lezyonlar hızlı büyüyen ve kötü huylu lezyonlardır. Kemikteki tümöral lezyonların çoğu soliterdir. İskelet sisteminde birden fazla aynı karakterde lezyon var ise multifokal olabilen nonossifying fibrom, fibröz displazi, eozinofilik granülom, anjiyom, multipl herediter, eksostozlar, ve metastatik tümörler akla gelir. Bu tür lezyonların tespitinde iki önemli yöntem, kemik taraması ve teknesyum-99m kemik sintigrafisidir.

Son Güncelleme : 23.04.2021 20:32:50
Tümöral Lezyon Nedir ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Tümöral Lezyon Nedir Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Tümöral Lezyon Nedir"
Benim de koltukaltında tümöral lezyon oluşumu gözlendi. Ben bu durumdan çok korkuyorum ama meydana gelmiş bir şey için ancak önüme bakabiliyorum. Bu rahatsızlığın tedavisi beni çok zorlar mı?
Yalazan . 31.08.2018
CEVAP YAZ
Hipoekoik Solid Lezyon
Hipoekoik Solid Lezyon
Hipoekoik solid lezyon, tiroid ve meme hastalıklarında sıkça karşılaşılmaktadır. Daha çok yetişkinlerde görülen tiroid nodül rahatsızlığı her yaştan şahıslarda görülebilir. Kimi zaman çocuklarda bile “hipoekoik solid lezyon” neticesine varılabilir. B...
Hiperintens Lezyon Nedir
Hiperintens Lezyon Nedir
Hiperintens Lezyon Nedir: Multipl skleroz MS, santral sinir sisteminin en çok görülen inflamatuar demyelinizan hastalığı olarak bilinen. Hastalığının tespitinde MRG ve BOS bulguları olma ihtimali vardır. MRG’deki lezyonlara göre doğrudan MS tanısı ko...
Solid Lezyon
Solid Lezyon
Solid Lezyon, etrafı kist duvarı adı verilen dokular ile çevrili olan, normal dokulardan daha farklı içi sıvı ile dolu kitlelere verilen isimdir. Bu sıvı farklı dokular ile çevrelendiği gibi sıvı alışverişi de engellenirse ortaya çıkan oluşuma kist a...
Kitle Lezyonu Nedir
Kitle Lezyonu Nedir
Kitle Lezyonu Nedir, insanlarda bazı hastalıklardan kaynaklı olarak vücudunda meydana gelen değişimlere lezyon ismi verilmektedir. Kitle lezyonu çoğunlukla kişiye uygulanan testler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kitle lezyonu genellikle abse ya da tüm...
Nodüler Lezyon
Nodüler Lezyon
Nodüler lezyon, içi dolu kitle anlamına gelmektedir. Belirli hastalıkların sebep olmuş olduğu vücutta gelişen değişikliklerdir. Bu değişikliklerin boyları yaklaşık olarak 1 cm'den 6 cm'ye kadar değişebilen doku büyümelerine denilmektedir. Yuvarla ya ...
Memede Lezyon
Memede Lezyon
Memede lezyon, kanser çok korkulan bir hastalık olduğundan dolayı, memede lezyon denildiğinde akla hemen meme kanseri gelmektedir. Ayrıca memede bir kitle hisseden hastaların hemen kanser endişesine kapıldığını görüyoruz. Ancak bu korku gereksizd...
Akciğerde Lezyon
Akciğerde Lezyon
Akciğerde lezyon, birçok kez insanlar tarafından kötü bir şey olarak adlandırılmaktadır. Fakat akciğerde çıkarak insanlarda sorunlara neden olan lezyon için her zaman kanser sonucu verilmemelidir. Bir çok farklı nedenler ile oluşabilecek olan lezyonl...
Hiperekojen Lezyon Nedir
Hiperekojen Lezyon Nedir
Hiperekojen Lezyon Nedir, Radyoloji raporlarında çokça karşılaşılan hiperekojen nedir? Herhangi bir nedenle tetkik yaptıranlar çokça eline aldıklarında bu sonucu okuyarak merak edebiliyorlar. Raporu doktora gösterene kadar onu araştırmaya başlayabil...
Karaciğerde Hipodens Lezyon
Karaciğerde Hipodens Lezyon
Karaciğerde Hipodens Lezyon, Doku bozukluğu yoğunluğunun dokuya oranla daha düşük olması anlamına gelen hipodens lezyon, dokunun zarar görmesi ve tahrip olması durumunda ortaya çıkar. Vücudun herhangi bir kısmında ortaya çıkabilen hipodens lezyon dok...
Lezyon Kist
Lezyon Kist
Lezyon Kist, vücudun her yerinde olabilen küçük bir kisttir. Lezyon belirli hastalıkların neden olduğu vücutta olan değişiklere lezyon adı verilmektedir. Lezyonlar bazen gözükür bazen de oluşan hastalığın yerleştiği organlarda farklı görülen anormall...
Memede Solid Lezyon
Memede Solid Lezyon
Memede Solid Lezyon; Solid lezyon vücudun herhangi bir yerinde oluşan kitlelerin içlerinin tamamen hücre dolu olması, dokular arasında boşluk kalmaması ile oluşan kistlere verilen addır. Memede solid lezyon varlığı, sıklıkla memede ağrı ve ele kitle ...
Karaciğerde Lezyon
Karaciğerde Lezyon
Karaciğerde lezyon; Birçok insanda çeşitli sebeplerden dolayı karaciğer lezyon oluşumu görülebilmektedir. Oluşan bu lezyonların bir çoğu iyi huylu olup, hayati bir tehdit içermez. Ancak bazı karaciğer lezyonları daha şiddetli belirtilere yol açabilir...

 

Hipoekoik Solid Lezyon
Hiperintens Lezyon Nedir
Solid Lezyon
Kitle Lezyonu Nedir
Nodüler Lezyon
Memede Lezyon
Akciğerde Lezyon
Hiperekojen Lezyon Nedir
Karaciğerde Hipodens Lezyon
Lezyon Kist
Memede Solid Lezyon
Karaciğerde Lezyon
Kistik Lezyon
Hipoekoik Lezyon
Karaciğerde Nodüler Lezyon Nedir
Skuamöz İntraepitelyal Lezyon Nedir
Benign Lezyon
Böbrekte Hipodens Lezyon Nedir
Beyinde Nodüler Lezyon
Polipoid Lezyon
Rahimde Lezyon
İntraepitelyal Lezyon
Kitlesel Lezyon
Pankreasta Lezyon
Lezyon Çeşitleri
Yumurtalık Kistik Lezyon Nedir
Dişte Lezyon
Beyinde Lezyon
Hipodens Kistik Lezyon
Böbrekte Kistik Lezyon Nedir
Popüler İçerik
Kistik Lezyon
Kistik Lezyon
Kistik Lezyon, Genel olarak iç tarafı sıvı ile dolu olan kapsül ya da kesecik şeklinde tanımlanmış olan dokuda meydana gelen bozukluktur. Yüzleri aşkı...
Hipoekoik Lezyon
Hipoekoik Lezyon
Hipoekoik Lezyon, Çoğunlukla halk arasında hastalığın olduğu yerlerde doku bozukluğu olarak bilinmektedir. Tıp alanında uzman hekimler tarafından yapı...
Karaciğerde Nodüler Lezyon Nedir
Karaciğerde Nodüler Lezyon Nedir
Karaciğerde nodüler lezyon nedir, pek çok kişide bazı sebeplerden dolayı karaciğerde nodüler lezyon oluşumu görülebilmektedir. Bu lezyonların büyü...
Skuamöz İntraepitelyal Lezyon Nedir
Skuamöz İntraepitelyal Lezyon Nedir
Skuamöz İntraepitelyal Lezyon Nedir: Bu tür lezyonlar rahim ağzını döşeyen epiteli meydana getiten hücrelerde, ileriki zamanlarda kansere dönüşebilec...
Benign Lezyon
Benign Lezyon
Benign Lezyon, Benign, kelime anlamı olarak iyi huylu, selim anlamlarına gelmektedir. Tıp litaratüründe dokular arasındaki lezyonlar, kist ve tümörler...
Böbrekte Hipodens Lezyon Nedir
Böbrekte Hipodens Lezyon Nedir
Böbrekte hipodens lezyon nedir, kelime anlamı olarak böbrekte oluşan doku bozukluğudur. Böbrekte hipodens lezyon ultrason ya da mr ile bulunabilir. Da...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hipoekoik Solid Lezyon
Hiperintens Lezyon Nedir
Solid Lezyon
Kitle Lezyonu Nedir
Nodüler Lezyon
Sol Böbreğimde 6 Mm Çapında Hipodens Lezyon İzlemiştir
Annemin Ayağında Hiperintens Lezyon Çıktı?
Sol Memede 27x19mm Kanamalı Noduler Lezyon Kitle Görüldü
Her İki Meme Dokusu Liposkleroze Paternde İzlenmektedir
Sağ hipokampal bölgede 11mm hipodens
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Sol Böbreğimde 6 Mm Çapında Hipodens Lezyon İzlemiştir
Annemin Ayağında Hiperintens Lezyon Çıktı?
Sol Memede 27x19mm Kanamalı Noduler Lezyon Kitle Görüldü
Her İki Meme Dokusu Liposkleroze Paternde İzlenmektedir
Sağ hipokampal bölgede 11mm hipodens
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022